ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ. ΡΟΖΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ. ΡΟΖΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ. ΡΟΖΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: Κ.Χ.Ρ. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Δραστηριότητα: Εμπόριο

Διεύθυνση: Σπηλιάδου 22, 53200 Φλώρινα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 144863355000

ΑΦΜ: 800916616

ΔΟΥ: Φλώρινας

Διαχειριστής: Ρόζας Κωνσταντίνος

Κεφάλαιο: 2000€